Szkolenie „Nowe procedury zatrudniania cudzoziemców” – 17 stycznia 2018

Urząd Miejski w Warce we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu zorganizował szkolenie w Centrum Sportu i Rekreacji dotyczące nowych procedur zatrudniania cudzoziemców w 2018 roku.

Program szkolenia obejmował:
1. Zezwolenie na pracę sezonową- nowa instytucja dotycząca dostępu cudzoziemców do polskiego rynku
2. Procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca
3. Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową
4. Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową
5. Terminy rozpatrzenia sprawy
6. Obowiązki pracodawcy i sankcje
7. Przesłanki uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na pracę sezonową
8. Procedury wydawania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca
9. Okres ważności przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
10. Przesłanki uzasadniające wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
11. Terminy rozpatrzenia sprawy
12. Obowiązki pracodawcy i sankcje
13. Przesłanki uzasadniające odmowę wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
14. Wpis wielosezonowy
15. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
16. Procedura rejestracji oświadczenia
17. Weryfikacja wniosku
18. Wymagane dokumenty
19. Terminy rozpatrzenia
20. Obowiązki pracodawcy oraz sankcje związane z systemem oświadczeń
21. Podsumowanie

Więcej informacji na: www.warka.pl i www.grojec.praca.gov.pl