Referat żydowska społeczność Warki w muzeum na Winiarach – 22 lutego 2021

80 lat temu 21 lutego 1941 r. Niemcy deportowali wareckich Żydów do warszawskiego getta. 22 lutego nastąpiła likwidacja getta w Warce. Wiktor Krawczyk w „Kronice Warki” tak odnotował ten dzień: „Dnia 21 lutego 1941 wczesnym rankiem ludność żydowską z ręcznym bagażem odprowadzili Niemcy czwórkami na stację kolejową i wywieźli do warszawskiego getta. Wielu Żydów wareckich zdołało się wydostać potem z Warszawy i ukrywali się w różnych okolicach, niektórzy przetrwali wojnę, znaczna większość jednak zginęła w Warszawie lub w obozach koncentracyjnych. Schwytani ukrywający się Żydzi byli na miejscu mordowani, za pomoc udzieloną Żydowi mordowano też Polaków. W rok po wyjściu Niemców wróciło do Warki około 30 Żydów, jeden mieszkał przez czas pewien w mieście. Można przypuszczać, że z pogromu nie ocalało więcej niż 200 Żydów.” Relacja filmowa obejmuje referat o historii wareckich żydów w okresie międzywojennym i latach okupacji wygloszony przez dr hab. Sebastiana Piątkowskiego – historyk, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Informacje za: www.muzeumpulaski.pl/aktualnosci/748-seminarium-online-zydowska-spolecznosc-warki