Rozpoczęcie roku w wareckim Zespole Szkół 1PLM Warszawa – 2 września 2019

2 września w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W uroczystości wziął udział Starosta Powiatu Grójeckiego Pan Krzysztof Ambroziak, który wraz z Radnym Powiatu Grójeckiego Panem Cezarym Kołodziejskim oraz Panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Barbarą Orłowską przekazał zgromadzonym informacje na temat zmian w naszej placówce. Swoją kadencję na stanowisku dyrektora zakończyła Pani Dorota Kreczmańska, na której ręce złożyli podziękowania przedstawiciele Starostwa Powiatu Grójeckiego, pracownicy szkoły oraz samorząd uczniowski. Tę odpowiedzialną funkcję przejęła Pani Anna Górnicka, której życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w kierowaniu szkołą. Stanowisko wicedyrektora objęła Pani Ewa Markiewicz, kierownikiem praktyk pozostał Pan Marek Michałowski. Nowa Pani dyrektor przywitała wszystkich gości, wśród nich Panią Marzenę Jagiełło, przewodniczącą Rady Rodziców, ks. Stanisława Dobkowskiego, proboszcza parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce i Pana Karola Biedrzyckiego oraz przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej placówce. Szczególnie ciepłe słowa Pani Anna Górnicka skierowała do pierwszoklasistów, życząc im dobrych wyników w nauce, odkrywania własnych pasji, zawarcia wielu prawdziwych przyjaźni oraz pozytywnego nastawienia i wiary we własne siły. Po części oficjalnej klasy wraz z wychowawcami udały się do sal, by zapoznać się z planami na najbliższe 10 miesięcy. Rok szkolny 2019/ 2020 rozpoczął się na dobre. Informacje za http://zspwarka.grojec.pl