Recytacje patriotyczne przedszkoli i zerówek w Dworku na Długiej – 14 listopada 2019

14 listopada w Dworku na Długiej odbyła się kolejna edycja lokalnego konkursu „Wareckie Recytacje”. W recytatorskich zmaganiach o tematyce patriotycznej udział wzięła rekordowa liczba dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół działających na terenie gminy Warka – ponad 160 osób. Uczestnicy byli oceniani w 5 kategoriach wiekowych: przedszkola i „zerówki”, klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły średnie. Konkurencja była duża, szczególnie wśród najmłodszych uczestników, dlatego też komisja konkursowa obradująca w składzie: Anna Owczarczyk (kat. 2-5), Anna Ambroży (kat. 2 i 5), Ewa Karkowska (kat. 2-4), Agata Łuczak (kat. 1-5), Karolina Pacholczak (kat. 1) i Sławomir Ragan (kat. 1) miała niełatwe wyzwanie, aby wyłonić zwycięzców. W wyniku obrad komisji przyznano następujące miejsca: Kategoria przedszkola i zerówki: Wyróżnienia: Juliusz Makowski, Marta Gwardys, Aleksandra Pacholczak, Zofia Glinka, Izabela Strzelczyk, Piotr Tobiasz, Natalia Robak, Julia Banach, Janja Nocuń, Nikola Karczamarczyk. Relacja filmowa obejmuje wybrane fragmenty w kategorii przedszkola i zerówki. Więcej informacji na: http://warka24.pl/59864/wr13/