Polonez na rozpoczęcie studniówki Wareckich Licealistów – 14 stycznia 2023

14 stycznia o godz. 19 wareccy licealiści rozpoczęli bal studniówkowy polonezem Ogińskiego. Licznie zgromadzeni goście i rodzice owacyjnie przyjeli wspaniały występ. Głos zabrali: dyrektor Ewa Karkowska, starosta grójecki Krzysztof Ambroziak jak też przedstawiciele młodzieży i rodziców. Studniowka odbyła się w domu weselnym „Pod Dębami” w Nowej Woli. Wielkie gratulacie za przygotowania dla maturzystów, rodziców i nauczycieli z wareckiego liceum ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego! Więcej informacji na: www.lowarka.pl i www.facebook.com/liceum.warka