Obchody 272 rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego – 6 marca 2017

6 marca Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego obchodziło 272. rocznicę urodzin swojego patrona. Tradycyjnie zgromadzono się przed pałacem w Winiarach by tu, pod pomnikiem Bohatera dwóch Narodów, uczcić jego pamięć. Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele Ambasady USA w Polsce na czele z panią Alice Chu – attaché ds. prasowych, Adam Pietrucha z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, płk Sławomir Krywko – reprezentujący podsekretarza stanu Ministerstwa Obrony Narodowej – prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, Sławomir Ignaczak – kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Sylwia Pietrasiewicz – sekretarz powiatu grójeckiego, która reprezentowała starostę grójeckiego Marka Ścisłowskiego, Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, radni powiatowi, radni miejscy, kmdr por. Paweł Werner – dowódca ORP „Gen. K. Pułaski”, prof. dr hab. Sławomir Bukowski – prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy za granicą Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Jan Boszko – burmistrz Wyszogrodu, Waldemar Wojtan – sekretarz generalny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Tomasz Jagodziński – dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, Roman Kochanowicz – dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wraz z delegacją pracowników, przedstawiciele American Corner Radom, Tomasz Dobosz – dyrektor zaprzyjaźnionego z Muzeum im. K. Pułaskiego Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego z Częstochowy, Paweł Kalinowski – zastępca komendanta powiatowego Policji w Grójcu, ks. dziekan Stanisław Dobkowski, delegacje szkół, instytucji, organizacji z ziemi grójeckiej. Gościem specjalnym uroczystości był Artur Dybanowski – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego w Nowym Jorku w 2015 r., a jednocześnie Prezydent The Pulaski Association of Business and Professional Men in New York. Uroczystość zainaugurowało odśpiewanie przez Patrycję Listek i Julię Donicę hymnów Stanów Zjednoczonych i Polski. Następnie dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – Iwona Stefaniak – przywitała zgromadzonych Gości. Tak jak co roku pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego złożono symboliczne kwiaty. Kolejnym punktem programu było odsłonięcie plenerowej wystawy Byli tu… 1967-2017, prezentującej znane osobistości ze świata filmu, teatru, muzyki, ale także mistrzów rysunku, grafiki, polityków i dyplomatów, którzy odwiedzili Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na przestrzeni 50 lat jego działalności. Druga część uroczystości obyła się w Centrum Edukacyjno – Muzealnym, gdzie ogłoszono wyniki I etapu V edycji konkursu „Dwa oblicza Pułaskiego” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tam też zorganizowano premierowy pokaz filmu „Ku pokrzepieniu serc – Casimir Pulaski Day Parade”, któremu towarzyszyło wystąpienie jego twórcy – Artura Dybanowskiego – Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego w Nowym Jorku w 2015 r. Obchody były okazją do okolicznościowych przemówień i uhonorowania kmdr. por. Pawła Wernera oraz Artura Dybanowskiego pamiątkowymi Medalami Kazimierza Pułaskiego za krzewienie i popularyzację wiedzy o Bohaterze dwóch Narodów. W dowód uznania dla 50-letniej działalności Muzeum, dyrektor Iwona Stefaniak została wybrana Honorowym Marszałkiem 80. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku, która odbędzie się 1 października br. i jednocześnie zaproszona do udziału w tejże Paradzie. Na zakończenie odbył się „Klasyka skrzypcowo – gitarowa od Pułaskiego do współczesności” w wykonaniu Strzelecki-Garlińska Duo – Mateusz Strzelecki (skrzypce), Paulina Garlińska (gitara). Dyrekcja Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim Gościom za obecność i pamięć. Szczególnie dziękujemy także Partnerom i Sponsorom za pomoc w organizacji 272. rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego: Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”, Zajazdowi na Winiarach, Browarowi WARKA, Piekarni KAZANA Alicja i Józef Kazana z Warki. Informacja za http://www.muzeumpulaski.pl