Europejskie Spotkanie Młodzieży w wareckim Technikum – 3 października 2016

Spotkanie wareckiej młodzieży szkół średnich, technikum i liceum w ramach projektu europa mównic. Grupę zachodnich kolegów reprezentowali Stephen Bastos i Karina Szmyd, po ogólnej prezentacji odbyły się spotkania i wymiana opinii w mniejszych zespołach.