Dzień otwarty w Zaspole Szkół 1PLM „Warszawa” w Warce – 29 marca 2022

W tym roku szkolnym Dzień Otwarty zorganizowano 29 marca. Na wstępie wszystkich zebranych powitali przedstawiciele samorządu uczniowskiego, następnie pani dyrektor Anna Górnicka przedstawiła aktualną ofertę edukacyjną. W swoim przemówieniu wymieniła liczne atuty naszej placówki, dzięki którym szkoła wzbudza zainteresowanie i cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Goście obejrzeli film przedstawiający kierunki kształcenia oraz możliwości, jakie daje ukończenie szkoły w wybranym zawodzie. Więcej informacji na: www.zspwarka.grojec.pl