Dzień Otwarty w Wareckim Liceum Ogólnokształcącym – 23 marca 2015

W dniu 23 marca 2015r. o godz. 14.30 odbył się w naszym liceum Dzień Otwarty Szkoły. Gimnazjaliści, stojący przed wyborem dalszego kształcenia mieli możliwość uzyskania informacji o naszej szkole.
Dzień Otwarty rozpoczęło spotkanie z Panią Dyrektor, Wiesławą Zielonką, która przybliżyła zebranym ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Poinformowała o proponowanym nowym profilu klasy: sportowo – turystycznym oraz o warunkach rekrutacji. Wszyscy kandydaci otrzymali ulotki o szkole. Pani Dyrektor pochwaliła również sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów w konkursach, rozgrywkach sportowych szkolnych i powiatowych oraz olimpiadach przedmiotowych. Goście zostali poproszeni do obejrzenia sztuki w j. angielskim pt. „Snow White and the Seven Dwarfs”, przygotowanej przez uczniów klas drugich w reżyserii Pana Janusza Rejncharda. Ponadto mieli okazję zwiedzić poszczególne pracownie i obejrzeć prezentacje i wystawy przygotowane przez uczniów i nauczycieli. W holu z zainteresowaniem oglądali kroniki szkolne, dokumentujące wydarzenia z życia szkoły. W pracowni j. polskiego rozwiązywali quizy literackie, w historycznej – krzyżówki, w chemicznej – byli obserwatorami eksperymentów przeprowadzonych przez uczniów klas o profilu biologiczno – chemicznym, w pracowni j. niemieckiego obejrzeli wystawę geograficzną „Kraje niemieckojęzyczne”, w bibliotece szkolnej zainteresowali się najstarszą, dziewiętnastowieczną częścią księgozbioru.
Miejmy nadzieję, że już niebawem Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce będzie miejscem ich dalszej edukacji.