Dzień Kazimierza Pułaskiego przed muzeum na wareckich winiarach – 8 października 2021

8 października w piękne piątkowe popołudnie zgromadziliśmy się pod pomnikiem patrona muzeum aby oddać mu cześć w rocznicę jego śmierci. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, instytucji kultury, organizacji społecznych oraz uczelni i szkół. Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnów państwowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Następnie zaproszonych gości powitała dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – Iwona Stefaniak, która wygłosiła również okolicznościowe przemówienie. Przypomniała zgromadzonym kim był Kazimierz Pułaski oraz mówiła o nieustająco ważnej roli patriotyzmu w naszym życiu. Następnie głos zabrała vice starosta powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek, która mówiła o roli uroczystości patriotycznych w podtrzymywaniu tożsamości regionalnej. Więcej informacji: https://www.muzeumpulaski.pl/aktualnosci/807-dzien-pulaskiego-w-muzeum-im-kazimierza-pulaskiego