Akcja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 17 grudnia 2014

Akcja lotniczego pogotowia ratunkowego w Warce 17 grudnia 2014. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Bazy LPR w Polsce noszą nazwę HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service, pol. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego). Obecnie LPR dysponuje 17 bazami stałymi i 1 czasową. Do wiosny 2011 r. w użyciu były również wycofane śmigłowce Mi-2 plus. Firma Eurocopter, ze swoim modelem EC135 P2+, została wybrana na dostawcę 23 maszyn i jednego symulatora lotu. Śmigłowce SP ZOZ LPR mają wyposażenie i obsadę podobną jak specjalistyczny ambulans reanimacyjny. Używane często jako pomoc dla obciążonych zespołów pogotowia ratunkowego lub w przypadkach wymagających natychmiastowego transportu rannego do specjalistycznego ośrodka. Oprócz miejsc gminnych, śmigłowce wykonują nocne misje HEMS bezpośrednio do miejsca zdarzenia w przypadku zdarzeń masowych, a także zdarzeń, które miały miejsce na autostradach i innych drogach dwujezdniowych.