Protest Mieszkańców Starej Warki Przeciwko Budowie Linii 400 kV – 23 maja 2016

Samorząd Gminy Warka w ramach poszczególnych etapów dialogu wielokrotnie zgłaszał inwestorowi t.j. Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., że nie wyraża zgody na zaproponowaną trasę korytarza linii przez teren gminy Warka tzn. inną od tej, którą ujęto w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego omijająca teren gminy Warka. Propozycja linii „DK 50/A2” znacznie odbiega od ustaleń tego Planu, przebiegając przez tereny intensywnie wykorzystywane sadowniczo, gdzie lokalizacja urządzeń przesyłowych byłaby najbardziej dotkliwa dla użytkowników gruntów. W załączeniu zamieszczamy pisma Samorząd Gminy Warka kierował do inwestora. Burmistrz Warki Dariusz Gizka zwrócił się pisemnie do Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Pniewy, Wójta Gminy Wiskitki, Prezydenta Miasta Żyrardowa z propozycją podjęcia wspólnych działań mających na celu zablokowanie wybranego wariantu i poparcie trasy przyjętej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Na spotkaniu w dniu 16 maja 2016r. profesor Andrzej Kraszewski moderator Grupy Roboczej, dokonał prezentacji wyników analizy wielokryterialnej przeprowadzonej dla pięciu proponowanych wariantów korytarza linii 400kV Kozienice-Ołtarzew. Najwięcej punktów otrzymał wariant „DK 50/A2” przecinający m.in. teren gminy Warka przez miejscowości Stara Warka, Kalina, Piaseczno, Gąski, Hornigi, Gośniewice, Michalczew.