http://www.youtube.com/watch?v=

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu – 5 grudnia 2014

Wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu poprowadził w Dworku na Długiej kol. Łukasz. Na zakończenie licznie zgromadzonym wolontariuszom zostały rozdane pamiątkowe dyplomy – Warka 5 grudnia 2014r.