Wielkanocny Kiermasz na wareckim rynku – 9 kwietnia 2017

Przed świętami Wielka­nocnymi w Niedzielę Palmową 9 kwietnia na wareckim rynku w godz. 10 – 15 odbył się Warecki Charytatywny Kiermasz. Ideą kiermaszu było wsparcie różnych działań społecznych i charyta­tywnych realizowanych przez działające w gminie Warka or­ganizacje pozarządowe, grupy nieformalne, kluby i placówki oświatowe. W 2016 roku kiermasz świą­teczny został przeniesiony z sali Ochotniczej Straży Pożarnej na warecki rynek. Dzięki temu jesz­cze więcej osób może wziąć w nich udział i zakupić ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Grupy, które wzięły udział w tegorocznej edycji kiermaszu przygotowały palmy, zajączki, pisanki, stroiki czy kartki i inne tego typu elementy oko­łoświąteczne. Inicjatywa ta ma na celu także wprowadzenie świątecz­nej atmosfery w sercach mieszkań­ców Warki. Każdy kto chciał wesprzeć działania lokalne, mógł to uczynić w prosty sposób nabywając prezentowa­ne na stoiskach ozdoby. Oprócz wzbogacenia się o rzecz ma­terialną, która może posłużyć jako ozdoba świąteczna czy prezent, na­bywca wspomaga również instytucję u której udało mu się znaleźć odpo­wiadającą mu „zdobycz”. Mamy na­dzieję, że podczas przygotowań do tegorocznych świąt Wielkanocnych każdy znalazł czas aby uczestniczyć w tej inicjatywie.