Uroczyste odsłonięcie pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego na Wareckim Rynku – 7 kwietnia 2013

Przypominamy to wydarzenie w przeddzień kolejnej, 359. rocznicy zwycięskiej „Bitwy pod Warką”.

8 kwietnia 2015 roku odbędzie się uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia.

Program:

13:00 – Kościół Św. Mikołaja w Warce

Uroczysta Msza Św. z udziałem Pocztów Sztandarowych

14:15 – Rynek – Plac Stefana Czarnieckiego

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Hetmana Stefana Czarnieckiego

 

7 kwietnia, dokładnie w 357 rocznicę „Bitwy pod Warką” został uroczyście odsłonięty na wareckim rynku pomnik Hetmana Stefana Czarnieckiego. 357 lat temu pod Warką rozegrała się bitwa, w której wojska polskie pod wodzą Stefana Czarnieckiego pokonały szwedzkiego najeźdźcę. Zwycięstwo spod Warki miało ogromne znaczenie dla podniesienia ducha narodu, ponieważ szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku był miażdżącym ciosem. Pod Warką pokonaliśmy Szwedów po raz pierwszy na otwartym polu. Pokazaliśmy, że potrafimy zwyciężać. Sukces ten rozpoczął zwycięską ofensywę, która w rezultacie doprowadziła do pokoju oliwskiego w 1660 roku. Bitwa pod Warką 1656 roku stanowi jedną z najciekawszych kart historii grodu nad Pilicą. Uroczystości towarzyszyć będą wystawy plenerowe: „Hetman Stefan Czarniecki w 357. rocznicę Bitwy pod Warką 1656 r. „, „Jak powstał Hetman” oraz wystawa komiksu historycznego „Bitwa pod Warką 1656 roku”. Uroczystość uświetni ceremoniał wojskowy z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej, Asysty i Orkiestry Wojskowej. Dwa lata temu zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Stefana Czarnieckiego w składzie: Dorota Iskra — Przewodnicząca Komitetu, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce, Waldemar Górnicki — artysta, rzeźbiarz, Andrzej Zaręba — dyrektor Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, Maciej Dobrzyński — radny Powiatu Grójeckiego, Teresa Knyzio — wiceburmistrz Warki, Iwona Stefaniak — dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Celem Komitetu było wybudowanie i odsłonięcie na wareckim rynku pomnika Hetmana. Jest to, co warte podkreślenia jedyny w Polsce i na świecie pomnik Hetmana Czarnieckiego na koniu. Hetmana o którym śpiewamy w Hymnie Narodowym. Pomnik jest dziełem młodego artysty, absolwenta warszawskiej ASP, stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Tomasza Górnickiego. Opiekę artystyczną nad pomnikiem objął prof. Antonii Pastwa. Patronat Honorowy nad odsłonięciem pomnika objął Prezydent RP – Bronisław Komorowski. Patronat Honorowy nad budową pomnika objęli:
Minister Obrony Narodowej — Tomasz Siemoniak
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Bogdan Zdrojewski
Marszałek Województwa Mazowieckiego — Adam Struzik
Starosta Powiatu Grójeckiego — Marian Górski
Burmistrz Miasta i Gminy Warka — Dariusz Gizka
Organizatorzy uroczystości byli:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego
Samorząd Miasta i Gminy Warka
Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej” w Warce
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Parafia Św. Mikołaja w Warce
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.