Spotkanie w sprawie zatrudniania obywateli Ukrainy w wareckim CESiR – 4 kwietnia 2022

4 kwietnia o godz.18 w wareckim w Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie poświęcone bieżącym zasadom zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w Polsce w wyniku ucieczki przed wojną. Spotkanie zorganizowali przedstawiciele Powiatu Grójeckiego – Starosta Krzysztof Ambroziak wspólnie z radnymi Cezarym Kołodziejskim, Janem Madejem i Andrzejem Zarębą oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marzanną Skoczek. Samorząd Gminy Warka reprezentowała Wiceburmistrz Teresa Knyzio. Starosta podziękował władzom samorządowym Warki za dotychczasowe zaangażowanie w pomoc Ukraińcom zarówno przy współtworzeniu Magazynu Pomocowego w SP nr 1 w Warce jak i miejsc noclegowych w hotelu CeSiR. Podkreślił również stałą modelową współpracę obu samorządów, przypomniał najważniejsze zrealizowane wspólnie inwestycje i przedstawił plany na najbliższe działania. Uczestnicy m.in. mogli dowiedzieć się jaki status zgodnie z nowymi przepisami mają obywatele Ukrainy, kiedy należy zgłosić ich w przypadku podjęcia pracy, jakie formy wsparcia proponuje Urząd Pracy w przypadku zarejestrowania uchodźców jako bezrobotnych lub poszukujących zatrudnienia. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom spotkania. Informacje za: www.facebook.com/GminaWarka