Adoracja Krzyża w wareckim kościele św. Mikołaja Biskupa – 29 marca 2019

Adoracja krzyża to czas spotkania z Chrystusem, w którym On pokazuje nam swoje rany. Możemy w nich, jak w lustrze, ujrzeć samych siebie – nasze słabości i grzechy, nasze lęki i zwątpienia – bo On wziął na siebie wszystkie nasze choroby. Ale najważniejsze jest to, że możemy zobaczyć, że rany Jezusa nie przynoszą mu hańby. Przeciwnie – Jego rany są chwalebne. Mocą swojej ofiary Jezus przemienia nasze rany w źródła łask.