Polonijna wystawa plakatów Ryszarda Drucha – 11 października 2011

Wystawa plakatów Kazimierza Drucha zgromadziła liczną publiczność. Przygotowana na Dzień Kazimierza Pułaskiego 2011 ekspozycja pokazuje ponad sześćdziesiąt plakatów, wykonanych zarówno do kolejnych salonów artystycznych, jak i do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych w USA: wieczorów poezji, koncertów, przedstawień kabaretowych, wystaw. Ryszard Druch najczęściej posługuje się rysowaną ilustracją. Jego plakaty są wesołe, często śmieszne, ale także melancholijne, a nawet poważne. Nastrój dzieła zależy od tematu czy konkretnego zamówienia. Ryszard Druch od najmłodszych lat ma tendencję do bawienia widza, jest dobrym karykaturzystą. plakaty do przedstawień kabaretowych: autorski Odlot, kabaret Prima Aprilis czy To i Owo. Autorski program kabaretowy zatytułowany My Amerykany! ukazuje realia, w jakich Polakom przyszło żyć w Stanach Zjednoczonych AP. Ryszard Druch czuje się jednym z nich. Z jednej strony zachwycił się wielkim, wolnym krajem emigrantów, a z drugiej zderzył z wieloma problemami zwyczajnych ludzi. Jest promotorem polskiej kultury i sztuki. Działalność w autorskiej galerii, prezentowanie dorobku Polaków, nauka polskich dzieci i młodzieży stały się motorem jego życia w Trenton. Wszystko to z wielką energią, barwą i entuzjazmem ma swoje odzwierciedlenie w twórczości artysty. Wystawa będzie czynna w budynku zastępczym muzeum, przy ul. Pułaskiego 10, od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00. do końca roku.