Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Księdza Marcelego Ciemniewskiego w Warce – 22 kwietnia 2012

W niedzielę 22 kwietnia w kościele Matki Bożej Szkaplerznej odbyły się uroczystości upamiętniające Księdza Marcelego Ciemniewskiego. W tym roku przypada 150 rocznica jego urodzin, 115 rocznica objęcia w Warce parafii oraz 85 rocznica śmierci. Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Rada Miejska w Warce ustanowiła rok 2012 Rokiem księdza Marcelego Ciemniewskiego. Komitet wystąpił też o nadanie Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce imienia księdza Marcelego Ciemniewskiego. W przyszłym roku przypada 100. rocznica założenia w Warce przez księdza biblioteki parafialnej. W 1913r. została założona biblioteka parafialna, mieszcząca się w dwóch szafach i składająca się z tysiąca kilkuset książek. Spełnia ona swe zadanie z wielką dla swoich licznych czytelników korzyści. Odpowiedni dobór książek bardzo dodatnio oddziaływał na wzbogacenie umysłu i serca młodzieży, z której głównie składali się czytelnicy. Ksiądz Marceli Ciemniewski jest postacią szczególną, której Warka wiele zawdzięcza. Jego wielkie zaangażowanie w życie religijne i społeczne przyczyniło się do rozwoju nauki i oświaty, a jego badania historyczne służą kolejnym pokoleniom w poznawaniu przeszłości miasta i regionu, uczą miłości do ojczyzny i szacunku dla przeszłych pokoleń. Są też elementem wychowania patriotycznego. Uczmy się więc cenić przeszłość, bo w niej się znajdują wprost nieocenione dla nas skarby doświadczenia praojców naszych – cytat z ks. Marcelego Ciemniewski z Dzieje Miasta Warki. Patronat Honorowy nad uroczystościami upamiętniającymi postać ks. M. Ciemniewskiego objęli : Stanisław Karczewski — Wicemarszałek Senatu RP, Czesław Czechyra — Poseł RP, Marek Suski– Poseł RP, Dariusz Bąk — Poseł RP, ks. Stanisław Dobkowski — Dziekan Warecki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Warce, ks. Kanonik Grzegorz Krysztofik — proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, ks. Wiesław Niewęgłowski — Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych, ks. Czesław Banaszkiewicz — z kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, Marian Górski — Starosta Grójecki, Dariusz Gizka — Burmistrz Warki, Łukasz Celejewski — Przewodniczący Rady Miejskiej w Warce, Teresa Knyzio — Wiceburmistrz Warki. Patronat medialny – Nowe Echo Warki. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Infułat prof. PWTW dr hab. Stanisław Kur wikariusz biskupi Metropolity Warszawskiego (biblista, znawca języków biblijnych) w asyście ks. Jerzego Sikorowskiego, najstarszego księdza pochodzącego z Warki, obecnie rezydenta w parafii św. Mikołaja w Grójcu, ks. Czesława Banaszkiewicza — najstarszego wikariusza, który rozpoczynał swoją pracę duszpasterską w parafii wareckiej, obecnie rezydenta w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, ks. Prałata Stanisława Kucia byłego proboszcza wareckiego, obecnie proboszcza w Radzyminie, ks. Wiesława Bąkowskiego byłego wikariusza w parafii św. Mikołaja w Warce , obecnie proboszcza w Ostrołęce k. Warki, Ks. Kanonika Grzegorza Krysztofika proboszcza parafii Matki Boże Szkaplerznej w Warce, ks. Daniela Malinowskiego wikariusza w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, animatora i wizytatora dekanatu wareckiego. W uroczystości uczestniczyli ks. Stanisław Dobkowski dziekan dekanatu wareckiego, proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, ks. Paweł Białkowski — wikariusz w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Po mszy program słowno muzyczny poświęcony Ks. M. Ciemniewskiemu wykonali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Wysockiego w Warce.