Musztra Paradna Wareckiej Orkiestry Moderato – 11 października 2015

Warecka miejska orkiestra Moderato zaprezentowała przed licznie zgromadzoną publicznością musztrę paradną w hali centrum sportu.