Koncert Orkiestry Moderato podczas 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2012

Koncert Orkiestry Moderato podczas 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawsk1iego – 1 sierpnia 2012