Obchody 250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Warce – 6 marca 2018

6 marca uczciliśmy 273. rocznicę urodzin Kazimierza Pułaskiego oraz 250. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele M.B. Szkaplerznej, podczas której przypominano konfederacką ideę walki „za wiarę i wolność” oraz tych, którzy tej idei poświęcili życie na czele ze starostą wareckim Józefem Pułaskim i jego synami. Podczas mszy, która odbyła się w asyście wielu pocztów sztandarowych, rozbrzmiewały konfederackie pieśni. Proboszcz parafii ks. Grzegorz Krysztofik przypomniał związki Pułaskich z franciszkańską świątynią i zachęcał do szerszego propagowania wiedzy o konfederacji barskiej i rodzinie Pułaskich.

Z kościoła uroczystość przeniosła się na teren zespołu pałacowo-parkowego w Warce-Winiarach, gdzie przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego uczczono minutą ciszy patrona muzeum oraz konfederatów. Następnie, dyrektor muzeum Iwona Stefaniak w imieniu swoim jak i starosty grójeckiego – Marka Ścisłowskiego przywitała przybyłych.

W uroczystości udział wzięli m.in.: wicestarosta grójecki – Dariusz Piątkowski, wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego – Teresa Bednarska, sekretarz powiatu grójeckiego – Sylwia Pietrasiewicz, radni powiatowi Wiesław Czerwiński i Andrzej Zaręba, radni miejscy, Weronika Piwarska – reprezentująca marszałka senatu Stanisława Karczewskiego, Artur Łepecki – reprezentujący posła Roberta Mordaka, Paweł Sagan – reprezentujący wojewodę Zdzisława Sipierę, członkowie organizacji kombatanckich na czele z prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – prof. dr hab. płk. Ryszardem Sobierajskim, delegacja 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic, duchowni, leśnicy Nadleśnictwa Dobieszyn, muzealnicy, delegacje szkół, instytucji i organizacji z terenu Warki i powiatu grójeckiego, w tym grupa dzieci i młodzieży z wareckich szkół.

W części patriotycznej uroczystości odczytano listy skierowane do uczestników obchodów od Jarosława Sellina – wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Marka Suskiego – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tradycyjnie, jak co roku w tym miejscu, wiele delegacji instytucji i organizacji złożyło kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego.

Część artystyczna obchodów obyła się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym. Przypomniano rys historyczny konfederacji barskiej, a następnie odbył się koncert pieśni konfederackich w wykonaniu Jacka Kowalskiego – pieśniarza, historyka sztuki, miłośnika poezji staropolskiej i propagatora konfederacji. Towarzyszyła mu skrzypaczka Agnieszka Obst-Chwała. Na Winiarach zabrzmiały zatem utwory z czasów Kazimierza Pułaskiego przeplatane tekstami z epoki oraz ciekawymi opowieściami artysty. Nie zabrakło tych nieco humorystycznych – jak choćby „Piosenka o Drewiczu”, ale i takich, które skłaniają do refleksji, zadumy nad tymi trudnymi i niespokojnymi czasami II połowy XVIII w.

Na zakończenie uroczystości goście mieli okazję zwiedzić wystawę pt.: „Ostatni rycerz dawnej Polski. W 250. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej”, poświęconą Kazimierzowi Pułaskiemu i dziejom konfederacji. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. oryginalne listy patrona muzeum, pisane pod Jasną Górą w 1770 i 1772 r., kierowane do regimentarza Józefa Zaremby. Wystawę można zwiedzać nieodpłatnie do końca kwietnia.